گالری

گالری

کارامل ماکیاتو

هات چاکلت 

موهیتو

لیموناد

سیب زمینی با دیپ چدار 

سیب زمینی مخصوص رایدر

سالاد مخصوص رایدر

سالاد سزار

چای ماسالا

 دمنوش گل گاو زبان

چای سیاه

چای سبز

ساندویچ فیله مرغ گریل با قارچ و موتزارلا

ماشروم برگر

ساندویچ هات داگ با پیاز جفری

نام دلخواه برای نمایش

پیتزا پولو

 پیتزا وجینا

پیتزا پپرونی

پیتزا چانو

پیتزا مارگاریتا

پنه چیکن پستو

 سینه مرغ گریل

 سالاد سبز